Obory – popis

Co je to nederlandistika?

Nederlandistika je obor, který se zabývá studiem nizozemského jazyka. Nizozemština, běžně známá jako "holandština" či "vlámština", je západogermánský jazyk, kterým v současné době mluví 16 miliónů Nizozemců a 5,5 miliónů Vlámů. Tím se v Evropě řadí mezi středně velké jazyky. Nizozemsko a Belgie patří mezi nejbohatší země Evropské unie a společně jsou druhým největším investorem ve střední Evropě, včetně České republiky.

Studium nederlandistiky seznamuje posluchače nejen s jazykem a kulturou Nizozemska a Vlámska, ale i s ekonomikou těchto zemí. Studenti nederlandistiky na FF UP v Olomouci mají možnost navštěvovat v rámci studia i kurzy afrikánštiny.

Nové studijní obory

OD AKADEMICKÉHO ROKU 2012/2013 nabízíme nově akreditované bakalářské obory, které reagují na požadavky pracovního trhu u absolventů filologických oborů.

Praktická nizozemská filologie (jednooborová).

Praktická nizozemská filologie (dvouoborová).

Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu (jednooborové studium).
Vzhledem ke specifičnosti tohoto programu doporučujeme uchazečům seznámit se s podrobnějšími informacemi - čtěte ZDE.

 

V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU nabízíme nově akreditované studium Nizozemské filologiev jedno- i dvouoborové variantě.

Podrobné informace k přijímacímu řízení ZDE.

Studuj nederlandistikuStudijní oboryFB NIZempty_page
Aktualizováno: 8. 1. 16, vytvořeno: 25. 8. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: