Historie nederlandistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci

Dějiny katedry nederlandistiky

Studijní obor byl zaveden v roce 1946 zásluhou prvního poválečného rektora univerzity, filozofa prof. dr. Josefa Ludvíka Fischera (1894-1973). Fischer strávil období druhé světové války v Nizozemsku a byl mj. předsedou Česko-nizozemského spolku. V letech 1951-1991 však nebyl lektorát z politických důvodů obsazen.

Roku 1991 obnovila olomoucká nederlandistika svou činnost s pouhými osmi studenty, jediným lektorem, jedinou knihou a čtyřmi vyučovacími hodinami týdně v malé učebně, zapůjčené Katedrou anglistiky, na ulici Křížkovského 12. Během uplynulého období se z těchto skromných počátků vyklubala středně velká katedra s přibližně 90 kmenovými studenty, 40 studenty volitelného kurzu C, 9 zaměstnanci a více než 6000 knihami. Porovnáme-li nederlandistiky za hranicemi Nizozemska a Belgie, ta olomoucká pak patří k těm středně velkým katedrám na světě. Lektorát nizozemštiny v Olomouci je jednou z mála samostatných kateder nederlandistiky mimo nizozemsky mluvící území.

Od obnovení v roce 1991 se nederlandistika na FF UP rychle rozvíjí. V roce 1993 získalo studium status “volitelného cizího jazyka”, v r. 1995 bylo zahájeno tříleté rozšířené studium nizozemštiny, roku 1997 pětiletý magisterský filologický obor a r. 2000 tříletý bakalářský jednooborový program se zaměřením na praktickou nizozemštinu, jediný svého druhu ve střední Evropě. Od roku 1999 existuje možnost studia učitelské způsobilosti, které dává oprávnění k výuce nizozemského jazyka na středních nebo jazykových školách. Dále existuje možnost postgraduálního studia nizozemské filologie, ukončeného rigorózní zkouškou (titul PhDr.) a nově doktorské studium. Od 1. září 2003 je nederlandistika zcela samostatnou katedrou.

V současné době nabízí tři bakalářské studijní obory, dva navazující magisterské obory, rigorózní studium a doktorské studium. V rámci volitelných předmětů se studenti také mohou seznámit se základy afrikánštiny, kterou na katedře vyučuje rodilá mluvčí.

Studuj nederlandistikuStudijní oboryFB NIZempty_page
Aktualizováno: 5. 9. 16, vytvořeno: 25. 8. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: