Knihovna Katedry nederlandistiky

Knihovna Katedry nederlandistiky je současně knihovnou Centra pro jazyk a kulturu Nizozemí a Vlámska. Z toho plyne, že uživateli knihovny nejsou jen studenti a členové katedry, ale i čtenáři mimo univerzitu a Olomouc. O knihovnu se stará jedna stálá zaměstnankyně, zároveň působící jako manažerka Centra a sekretářka katedry.

Knihovnu můžete kontaktovat na čísle (+420) 58 563 3270 nebo e-mailem: nederlandistika(at)seznam.cz.

V knihovně je obsažena poměrně rozsáhlá sbírka literatury v nizozemštině. Kromě toho jsou čtenářům k dispozici fondy fríské a afrikánské literatury, překladová díla (především překlady z nizozemštiny do češtiny), nizozemské učebnice a časopisy, publikace o nizozemském a belgickém umění, historii a ekonomii. Dále jsou k dispozici nizozemské a vlámské filmy.

Výpůjční lhůta je čtyři týdny. Podrobná pravidla pro návštěvu knihovny jsou k dispozici na Katedře nederlandistiky.

V současné době je už téměř dokončena katalogizace všech dokumentů do elektronického katalogu. Tím se stává celý fond přehlednější. V katalogu lze hledat pomocí klíčových slov, jmen autorů nebo názvů děl. K vyhledávání slouží samostatný počítač umístěný v sekretariátu katedry.

Studuj nederlandistikuStudijní oboryFB NIZempty_page
Aktualizováno: 20. 5. 14, vytvořeno: 25. 8. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: